DoelgerichtTrainen.NL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij vinden je privacy belangrijk, en verzamelen in de eerste plaats daarom zo min mogelijk gegevens van je,  met de gegevens die je verstrekt gaan we zo zorgvuldig mogelijk om.

Contactgegevens:

Webstie: https://www.doelgerichttrainen.nl
E-mail: info@doelgerichttrainen.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

DoelgerichtTrainen.NL verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, we proberen dit tot een minimum te beperken:

  • Voor- en achternaam (mits je deze zelf verstrekt)
  • E-mailadres (mits je deze zelf verstrekt)
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, of wanneer je een reactie achterlaat
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DoelgerichtTrainen.NL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • DoelgerichtTrainen.NL analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DoelgerichtTrainen.NL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zullen je gegevens in de regel niet langer dan twee jaar bewaren met uitzondering van reacties, welke je zelf ten aller tijden kunt verwijderen. Op verzoek zullen we je gegevens direct verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

DoelgerichtTrainen.NL verstrekt geen informatie aan commerciële partijen, wij zullen je gegevens nooit doorverkopen, we delen alleen informatie als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DoelgerichtTrainen.NL gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen, door bijvoorbeeld je eigen reacties en accounts te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je moet hierbij uiteraard wel aan kunnen tonen dat de opgevraagde gegevens ook daadwerkelijk bij jou horen (dit is ter bescherming van je gegeven om zo onrechtmatige overdracht te voorkomen).

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@doelgerichttrainen.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

DoelgerichtTrainen.NL wil je er tevens op wijzen dat je altijd de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DoelgerichtTrainen.NL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is onze website bijvoorbeeld SSL beveiligd (zie het groene slotje bovenin) zodat jouw gegevens en de pagina’s die je bezoekt versleuteld zijn en niet door andere ingekeken kunnen worden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@doelgerichttrainen.nl